Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 11, 2019

Dzięki serialowi „Czarnobyl” odżyła dyskusja o budowie elektrowni jądrowej. Odżył też strach przed promieniowaniem. Wyjaśniamy, na czym polega promieniowanie, jak działa elektrownia jądrowa i dlaczego powinniśmy zbudować ją w Polsce.

Naszym gościem jest fizyk jądrowy dr Marek Kirejczyk.

W tym odcinku sprawdzamy też, czy Dariusz Ćwiklak jest radioaktywny.