Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 9, 2020

Technologia w służbie kontroli obywateli. Oprócz obowiązkowej aplikacji na smartfona, śledzącej osoby poddane kwarantannie – pojawił się pomysł kolejnego systemu, który miałby ostrzegać, że spotkaliśmy osobę zarażoną koronawirusem.

Rząd chciał także zmusić operatorów telefonii komórkowej do przekazywania szczegółowych danych o abonentach. Ten pomysł został na razie odłożony na półkę.

Tymczasem policja do pilnowania ulic i łapania ludzi nieprzestrzegających obostrzeń zaczęła używać dronów.

Czy na zawsze pożegnaliśmy prywatność i wolności obywatelskie? Tłumaczy Wojciech Klicki z fundacji Panoptykon.