Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 18, 2020

Pandemia. Podcast „Newsweeka” czasu zarazy

W nowej serii podcastów dziennikarze „Newsweeka” informują o tym, co dzieje się w świecie epidemii koronawirusa.

Jak wirus zaraził polską politykę i dlaczego wybory trzeba będzie przesunąć. Opowiada Dominika Długosz, dziennikarka polityczna „Newsweeka”