Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 10, 2022

Tą walutą posługuje się dzisiaj 19 krajów Unii, czyli jakieś 340 mln ludzi. Po amerykańskim dolarze to druga najsilniejsza waluta na świecie. Polska nadal podchodzi do niej jak pies do jeża. Jarosław Kaczyński powtarza, że Polacy straciliby na nowej walucie? Czy to prawda? Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wręcz przeciwnie. Gospodarka zyskuje, liczba inwestycji rośnie, ceny rosną, ale śladowo. 

Dziś rozprawiamy się z najpopularniejszymi mitami dotyczącymi europejskiej waluty.

W tym roku mija 20. lat od wprowadzenia euro.